A list of countries ordered according to 7-day incidence is available.

Location Total cases Total deaths New cases last week FLAG
Mexico 4,685,767 303,301 300,352 False
Jamaica 121,436 2,609 6,450 False
Eswatini 68,164 1,370 229 False
Saint Lucia 19,967 326 2,301 False
Ecuador 658,045 34,279 28,538 False
Brunei 16,148 98 247 False
Bahrain 338,524 1,399 24,599 False
Latvia 345,591 4,814 36,531 False
Kazakhstan 1,264,299 18,403 94,367 False
Norway 665,567 1,416 126,776 False
Honduras 391,145 10,498 5,181 False
Cyprus 241,888 713 11,032 False
Hungary 1,451,102 41,018 96,018 False
Nigeria 252,678 3,133 1,337 False
Ethiopia 463,047 7,280 3,561 False
Kyrgyzstan 196,232 2,854 4,944 False
Paraguay 548,252 17,054 43,872 False
Finland 371,135 1,724 0 False
Burkina Faso 20,514 353 224 False
Mauritania 57,648 934 1,790 False
Panama 650,138 7,609 58,295 False
Indonesia 4,294,183 144,247 20,400 False
Italy 10,212,621 144,343 1,194,196 False
Japan 2,282,871 18,567 348,480 False
Jordan 1,164,339 13,102 53,158 False
Trinidad and Tobago 107,408 3,335 5,384 False
Korea, South 762,983 6,620 57,081 False
Oman 326,164 4,130 11,311 False
Mauritius 25,455 240 552 False
Saudi Arabia 661,733 8,924 34,925 False
Congo (Brazzaville) 23,485 371 241 False
New Zealand 15,747 52 496 False
Andorra 34,701 145 4,813 False
Guyana 57,772 1,148 4,594 False
Saint Vincent and the Grenadines 6,662 92 58 False
Croatia 887,362 13,502 60,982 False
Papua New Guinea 36,548 597 102 False
Mali 29,858 709 819 False
Fiji 61,968 779 2,183 False
South Africa 3,585,888 94,397 21,310 False
MS Zaandam 9 2 0 False
Libya 410,821 5,950 11,881 False
Iraq 2,167,686 24,309 42,420 False
Portugal 2,312,240 19,661 361,620 False
Cabo Verde 55,471 392 834 False
Estonia 301,608 2,013 30,108 False
Liberia 7,243 289 122 False
Philippines 3,459,646 53,598 188,888 False
Kosovo 186,396 3,002 18,814 False
Kiribati 2 0 0 False
Bulgaria 903,676 32,869 61,891 False
Poland 4,584,360 104,097 241,230 False
Maldives 122,777 271 16,182 False
Guatemala 673,559 16,285 17,103 False
North Macedonia 259,328 8,266 11,665 False
Colombia 5,780,910 132,737 183,993 False
Singapore 322,770 850 28,308 False
Lithuania 617,793 7,782 42,436 False
Syria 51,075 2,974 291 False
Timor-Leste 19,871 122 6 False
Gambia 11,572 347 0 False
Central African Republic 13,840 109 521 False
Mongolia 433,408 2,100 18,970 False
Georgia 1,075,154 14,774 68,290 False
US 72,171,208 871,937 4,477,869 False
Laos 130,853 529 4,787 False
Senegal 84,453 1,933 1,279 False
Summer Olympics 2020 865 0 0 False
Costa Rica 661,684 7,492 35,732 False
Bhutan 3,951 3 781 False
Bolivia 828,232 20,720 64,840 False
Iceland 60,096 45 10,124 False
Brazil 24,342,322 624,129 1,112,471 False
Sudan 55,833 3,411 3,488 False
Diamond Princess 712 13 0 False
Palau 651 0 484 False
Spain 9,395,767 92,376 876,792 False
Haiti 28,561 783 742 False
Montenegro 215,017 2,530 8,341 False
Grenada 11,816 207 1,389 False
Algeria 241,406 6,516 13,847 False
Venezuela 471,389 5,410 14,748 False
Dominican Republic 544,328 4,291 33,870 False
Sri Lanka 603,654 15,330 5,947 False
Namibia 155,424 3,924 760 False
Bahamas 32,238 731 1,133 False
Greece 1,830,263 22,852 126,867 False
Barbados 40,632 277 4,898 False
Togo 36,372 267 316 False
Rwanda 128,378 1,433 2,245 False
Albania 248,859 3,312 12,373 False
Slovakia 1,478,543 17,698 57,418 False
Armenia 353,731 8,032 5,586 False
Yemen 10,585 1,995 177 False
Monaco 7,790 46 847 False
Cameroon 114,113 1,867 4,447 False
South Sudan 16,738 137 191 False
Vanuatu 7 1 0 False
Taiwan* 18,411 851 460 False
Suriname 71,629 1,247 4,996 False
Seychelles 35,606 143 2,760 False
Turkey 11,090,493 86,299 498,736 False
Zimbabwe 228,776 5,316 2,316 False
Antigua and Barbuda 6,023 122 677 False
Niger 8,603 297 144 False
Solomon Islands 650 2 618 False
Madagascar 57,375 1,223 1,548 False
Tonga 1 0 0 False
China 119,009 4,849 712 False
Lebanon 874,144 9,513 40,273 False
West Bank and Gaza 488,599 5,061 11,448 False
Israel 2,505,466 8,502 713,336 False
Belarus 730,207 5,959 12,109 False
Cambodia 121,094 3,015 247 False
India 39,799,202 490,462 1,897,961 False
Kuwait 508,372 2,488 33,069 False
Nicaragua 17,650 219 46 False
Comoros 7,814 159 43 False
Denmark 1,510,577 3,656 296,995 False
Peru 3,020,756 204,587 352,532 False
Australia 2,340,046 3,299 385,069 False
Tanzania 32,920 778 1,525 False
Germany 9,088,672 117,131 866,410 False
Serbia 1,579,847 13,340 112,649 False
Netherlands 4,093,036 21,747 401,583 False
Ireland 1,153,666 6,087 38,081 False
Chad 7,075 190 186 False
Malaysia 2,840,225 31,918 26,291 False
Sao Tome and Principe 5,849 69 215 False
Ukraine 4,075,351 106,047 124,577 False
Saint Kitts and Nevis 5,254 28 228 False
Afghanistan 160,252 7,397 1,278 False
Luxembourg 144,781 945 15,689 False
Tunisia 856,739 25,999 64,822 False
Uruguay 609,785 6,339 78,333 False
Congo (Kinshasa) 84,760 1,278 1,776 False
Sweden 1,922,990 15,693 265,379 False
Djibouti 15,372 189 283 False
Malta 66,394 536 2,017 False
Argentina 8,041,520 119,703 723,215 False
Angola 97,594 1,891 3,319 False
Egypt 413,558 22,431 10,947 False
Vietnam 2,171,527 37,010 109,399 False
Sierra Leone 7,607 125 49 False
Botswana 245,904 2,565 6,017 False
Thailand 2,398,944 22,076 90,329 False
Gabon 46,198 300 793 False
Burundi 37,138 38 402 False
Liechtenstein 8,171 73 800 False
Moldova 417,369 10,566 23,946 False
Slovenia 624,851 5,798 77,838 False
Ghana 155,665 1,370 1,475 False
Benin 26,309 163 273 False
Belize 48,263 622 5,148 False
Morocco 1,107,525 15,201 47,939 False
United Arab Emirates 830,832 2,224 19,803 False
Iran 6,267,559 132,274 39,710 False
Bangladesh 1,715,997 28,256 83,203 False
Belgium 2,878,212 28,863 356,750 False
Qatar 328,644 637 21,588 False
Micronesia 1 0 0 False
Canada 2,901,603 32,413 72,459 False
Tajikistan 17,609 125 116 False
Cuba 1,028,183 8,373 22,534 False
Burma 534,383 19,310 975 False
San Marino 11,786 108 930 False
Pakistan 1,386,348 29,137 47,355 False
Nepal 927,880 11,667 59,665 False
Holy See 29 0 0 False
Azerbaijan 636,956 8,632 9,941 False
Uganda 160,778 3,497 1,845 False
Cote d'Ivoire 80,363 782 928 False
Lesotho 32,049 690 315 False
Samoa 26 0 23 False
United Kingdom 16,158,455 154,875 656,605 False
Dominica 8,517 49 560 False
Chile 2,001,346 39,543 108,231 False
Bosnia and Herzegovina 336,680 14,136 15,646 False
Zambia 302,569 3,905 4,537 False
Austria 1,650,597 14,019 174,606 False
Malawi 84,013 2,534 1,038 False
Somalia 25,388 1,335 1,127 False
Guinea 35,951 416 349 False
Guinea-Bissau 7,484 154 344 False
Switzerland 2,003,262 12,635 239,765 False
Romania 2,048,896 59,632 120,590 False
El Salvador 127,012 3,862 3,435 False
Czechia 2,794,245 37,080 170,124 False
Kenya 320,584 5,562 2,335 False
Mozambique 222,892 2,161 2,651 False
Uzbekistan 216,186 1,545 9,129 False
Eritrea 9,390 95 305 False
France 17,420,569 130,483 2,569,121 False
Equatorial Guinea 15,732 181 240 False
Russia 11,055,246 320,844 372,420 False
Marshall Islands 7 0 0 False