A list of countries ordered according to 7-day incidence is available.

Location Total cases Total deaths New cases last week FLAG
Romania 3,322,648 67,542 2,968 False
Qatar 492,169 686 448 False
Poland 6,376,708 118,702 2,451 False
Somalia 27,318 1,361 8 False
Austria 5,762,898 21,646 15,358 False
Saint Vincent and the Grenadines 9,581 123 9 False
Burma 633,814 19,490 37 False
Lesotho 34,790 723 0 False
Kosovo 272,510 3,202 81 False
Mauritania 63,664 997 0 False
Nepal 1,001,081 12,020 13 False
Sao Tome and Principe 6,279 77 0 False
Netherlands 8,693,192 23,702 1,773 False
Gabon 48,980 306 0 False
Saint Kitts and Nevis 6,588 46 4 False
Kyrgyzstan 206,591 2,991 3 False
Barbados 106,157 571 252 False
Kazakhstan 1,496,183 19,065 417 False
Eritrea 10,189 103 0 False
Slovakia 2,660,177 20,918 645 False
Gambia 12,586 372 0 False
Benin 27,989 163 0 False
Ghana 171,112 1,462 13 False
Afghanistan 208,324 7,872 290 False
Summer Olympics 2020 865 0 0 False
Czechia 4,587,725 42,293 1,964 False
Kenya 342,805 5,688 58 False
Solomon Islands 24,575 153 0 False
Bulgaria 1,295,135 38,170 531 False
Cabo Verde 63,227 412 4 False
Maldives 185,713 311 5 False
Colombia 6,348,356 142,085 0 False
MS Zaandam 9 2 0 False
Bhutan 62,598 21 21 False
South Sudan 18,368 138 0 False
Burundi 52,429 38 0 False
Brazil 36,768,677 696,603 90,833 False
Moldova 598,073 11,950 475 False
Bosnia and Herzegovina 401,320 16,250 88 False
Nauru 4,621 1 0 False
Kiribati 4,991 18 70 False
Marshall Islands 15,554 17 0 False
Vietnam 11,526,348 43,186 94 False
Samoa 16,022 29 14 False
Iran 7,563,728 144,744 730 False
Greece 5,548,487 34,779 0 False
Chile 5,108,929 63,692 15,027 False
Monaco 16,049 65 9 False
Rwanda 133,090 1,468 12 False
Cuba 1,112,381 8,530 78 False
Mongolia 1,007,862 2,136 19 False
Belgium 4,688,927 33,525 2,780 False
Morocco 1,272,199 16,296 83 False
Nicaragua 15,541 245 0 False
Latvia 975,186 6,211 151 False
Norway 1,477,567 5,036 362 False
Liechtenstein 21,343 89 14 False
Cyprus 640,729 1,280 2,667 False
India 44,683,562 530,738 833 False
Switzerland 4,406,243 14,244 0 False
El Salvador 201,785 4,230 0 False
Australia 11,274,262 18,092 26,850 False
Ireland 1,700,253 8,462 906 False
Chad 7,652 194 1 False
Tuvalu 2,805 0 0 False
Mexico 7,348,292 331,955 32,838 False
Brunei 275,220 225 1,003 False
Germany 37,715,000 165,139 65,192 False
Portugal 5,562,889 25,987 4,948 False
Tonga 16,672 13 82 False
China 4,891,987 72,553 20,632 False
West Bank and Gaza 703,228 5,708 0 False
Niger 9,508 315 2 False
Uruguay 1,031,581 7,601 2,017 False
Tunisia 1,150,278 29,302 61 False
US 102,181,853 1,106,524 307,073 False
Panama 1,029,061 8,594 789 False
Ukraine 5,675,976 118,927 3,028 False
Honduras 470,337 11,102 613 False
Lebanon 1,227,648 10,781 1,744 False
Guyana 72,878 1,294 158 False
Congo (Kinshasa) 95,473 1,463 127 False
Cote d'Ivoire 87,966 833 2 False
Ethiopia 499,383 7,572 155 False
Paraguay 805,486 19,778 5,323 False
Sierra Leone 7,760 126 0 False
Argentina 10,032,709 130,394 8,614 False
Malta 116,953 824 71 False
Jordan 1,746,997 14,122 0 False
Eswatini 74,114 1,422 28 False
Guinea-Bissau 8,947 176 0 False
Taiwan* 9,384,996 16,168 118,909 False
Vanuatu 12,014 14 0 False
Egypt 515,645 24,805 0 False
Montenegro 286,100 2,796 327 False
United Kingdom 24,492,082 217,019 16,003 False
Antigua and Barbuda 9,106 146 0 False
Denmark 3,445,457 8,157 1,128 False
Comoros 8,992 161 0 False
Costa Rica 1,182,371 9,142 4,857 False
Peru 4,479,583 218,672 2,519 False
Belarus 994,037 7,118 0 False
New Zealand 2,179,524 2,470 13,909 False
Syria 57,450 3,164 9 False
Belize 70,610 688 55 False
Korea, South 30,075,652 33,296 147,694 False
Iceland 208,605 199 66 False
Bolivia 1,185,748 22,343 4,397 False
Dominica 15,760 74 0 False
Saudi Arabia 827,737 9,563 249 False
Central African Republic 15,361 113 0 False
Armenia 446,008 8,717 0 False
Albania 334,124 3,596 40 False
United Arab Emirates 1,048,912 2,348 637 False
Uganda 170,328 3,630 49 False
Bahamas 37,491 833 0 False
Namibia 170,496 4,083 0 False
Madagascar 67,817 1,419 29 False
Seychelles 50,355 172 0 False
Lithuania 1,295,083 9,531 1,678 False
Algeria 271,360 6,881 64 False
Singapore 2,214,601 1,720 1,510 False
Togo 39,353 290 1 False
Antarctica 11 0 0 False
South Africa 4,054,803 102,595 1,815 False
Grenada 19,680 238 0 False
Guatemala 1,224,977 20,084 4,774 False
Canada 4,556,026 50,344 12,609 False
Malawi 88,505 2,686 59 False
Dominican Republic 659,981 4,384 220 False
Venezuela 551,351 5,840 289 False
Zambia 339,743 4,041 1,653 False
Guinea 38,240 467 16 False
Thailand 4,726,512 33,836 627 False
Saint Lucia 29,803 409 42 False
Botswana 328,887 2,798 306 False
Liberia 8,053 294 10 False
Estonia 613,531 2,904 313 False
Yemen 11,945 2,159 0 False
Sri Lanka 671,984 16,826 14 False
Slovenia 1,320,314 7,050 1,735 False
Luxembourg 314,481 1,207 339 False
Senegal 88,900 1,968 0 False
Pakistan 1,576,188 30,640 62 False
Russia 21,601,076 386,872 39,280 False
Holy See 29 0 0 False
Palau 5,986 9 6 False
Diamond Princess 712 13 0 False
France 39,702,995 165,027 30,996 False
Sudan 63,729 5,001 4 False
Burkina Faso 22,025 396 0 False
Georgia 1,814,180 16,926 3,165 False
Spain 13,722,677 118,183 11,426 False
Laos 217,951 758 16 False
Haiti 34,008 860 39 False
Malaysia 5,035,205 36,933 1,580 False
Oman 399,154 4,628 0 False
Andorra 47,820 165 39 False
Azerbaijan 827,780 10,077 255 False
San Marino 23,403 122 33 False
Indonesia 6,728,676 160,795 1,669 False
Tanzania 42,600 846 70 False
Tajikistan 17,786 125 0 False
Turkey 17,042,722 101,492 0 False
Bangladesh 2,037,478 29,441 79 False
Japan 32,273,196 66,305 528,136 False
Italy 25,415,630 186,488 51,888 False
Micronesia 22,676 58 429 False
Djibouti 15,690 189 0 False
Mali 32,776 743 4 False
Fiji 68,808 883 15 False
Korea, North 1 6 0 False
Iraq 2,465,545 25,375 0 False
Israel 4,783,275 12,162 4,473 False
Congo (Brazzaville) 25,375 388 0 False
Trinidad and Tobago 187,585 4,319 381 False
Kuwait 662,858 2,570 0 False
Croatia 1,267,267 17,843 518 False
Finland 1,449,829 8,557 1,173 False
Papua New Guinea 46,663 669 0 False
Nigeria 266,463 3,155 0 False
Hungary 2,191,827 48,658 627 False
Uzbekistan 250,463 1,637 156 False
North Macedonia 346,428 9,638 131 False
Cameroon 123,993 1,965 0 False
Bahrain 700,171 1,541 410 False
Mozambique 231,994 2,233 590 False
Ecuador 1,051,239 35,942 3,615 False
Libya 507,159 6,437 1 False
Suriname 82,020 1,398 0 False
Philippines 4,072,261 65,730 1,248 False
Serbia 2,465,639 17,666 3,286 False
Zimbabwe 261,606 5,652 1,625 False
Jamaica 153,407 3,480 264 False
Equatorial Guinea 17,186 183 0 False
Sweden 2,690,473 23,020 2,633 False
Angola 105,184 1,931 89 False
Mauritius 294,089 1,043 703 False
Winter Olympics 2022 535 0 0 False
Timor-Leste 23,412 138 5 False
Cambodia 138,679 3,056 11 False